Trecondi®

Trecondi®

Trecondi indeholder det aktive stof treosulfan, som tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes alkylerende stoffer. Treosulfan anvendes til at forberede patienter på en knoglemarvstransplantation. Treosulfan ødelægger cellerne i knoglemarven og gør det muligt at transplantere nye knoglemarvsceller, som medfører, at der kan produceres raske blodlegemer.

Trecondi anvendes som en behandling før en blodstamcelletransplantation til voksne og til unge og børn over 1 måned med kræft og sygdomme, som ikke er kræft

Anvendes kun på sygehus.