metex® Pen

metex® Pen

Metex® Pen er indiceret til behandling af:

  • aktiv leddegigt (reumatoid artritis) hos voksne patienter,
  • svær, aktiv flerleddet gigt (polyartritis) af ukendt oprindelse hos unge patienter (juvenil idiopatisk artritis), hvis behandling med NSAID-præparater (ikke-steroide betændelseshæmmende lægemidler) ikke har tilstrækkelig virkning,
  • svær, genstridig, invaliderende psoriasis hos voksne patienter, hvis andre former for behandling, f.eks. lysterapi, PUVA-præparater og akne-midler (retinoider), ikke har tilstrækkelig virkning, samt svær psoriasisgigt hos voksne patienter,
  • mild til moderat Crohns sygdom enten alene eller i kombination med kortikosteroider hos voksne patienter, som er refraktære eller intolerante over for thiopuriner.