GÖTHA er et langtidsstudie af patienter med leddegigt, psoriasisgigt og psoriasis

GÖTHA, Västra Götalands Hud- og Gigtstudie, initieret af Sahlgrenska Universitetshospitalet, er et langtidsstudie af patienter med leddegigt, psoriasisgigt og psoriasis, med det formål at få en forståelse af, om noget kan forudsige sygdomsforløb, behandlingsrespons og co-morbiditet ved reumatisk sygdom og psoriasis.

Deltagere er de reumatologiske afdelinger på Sahlgrenska Universitetshospitalet, Alingsås Hospital, Södra Älvsborgs Hospital (Borås), Skaraborgs Hospital (Skövde) og Hudklinikken på Sahlgrenska.

Hovedforskerne for undersøgelsen er Amra Osmancevic (Hudklinikken, SU), Inger Gjertsson (Reumatologisk Klinik, SU) og Eva Klingberg (Reumatologisk Klinik, SU).

Lena Mattsson Tollbom har arbejdet på Hudklinikken på Sahlgrenska Universitetshospital i over 40 år, og har de seneste otte år været forskningssygeplejerske i kliniske forsøg og ansvarlig for hospitalets Psoriasisskole. Lenas rolle i GÖTHA-undersøgelsen er at tage sig af alle undersøgelsespatienter med psoriasis.

Hvordan rekrutteres patienterne, og hvordan foregår klinikbesøgene?

Patienterne inviteres til forskningsprojektet via et informationsbrev. Man skal være mellem 18 og 80 år og have fået din psoriasisdiagnose på Sahlgrenska.

– Der er 55 psoriasispatienter tilmeldt undersøgelsen, siden november 2022. Jeg har også inviteret patienter, der deltog i Psoriasisskolen, hvor en tredjedel har sagt ja til at deltage, fortæller Lena.

Patienterne kommer til fem forskningsbesøg, ved baseline og efter 1, 3, 5 og 10 år. Hvert besøg tager cirka 1,5 time. Ved besøgene foretages en hudundersøgelse, der tages blodtryk og blodprøver, måles vægt, højde og taljemål samt EKG. Patienter skal også udfylde spørgeskemaer/undersøgelser om beskæftigelse, sygehistorie, livsstil, livskvalitet, medicin og arv. Gennem blodprøverne analyseres blandt andet lipider i blodet, CRP, lever- og nyreværdier samt markører for inflammatorisk ledsygdom og psoriasis.

– Der bliver også taget biopsier, siger Lena. En biopsi tages fra et psoriatisk plaster, og en tages fra sund hud.

Biopsierne og blodprøverne bruges derefter til at undersøge betændelsesstoffer/markører, der kan have betydning for både selve sygdommen og for følgesygdommen.

Hvad er formålet med undersøgelsen?

Målet med undersøgelsen er at øge viden om sygdomsmekanismer og forbedre plejen til patienterne.

Du vil også gerne finde, hvad der kendetegner sygdommene, men også hvad de har til fælles.

– Man vil se, om der er noget, der kan fortælle, hvordan det vil gå for patienten i fremtiden, f.eks. vedrørende sygdomsudvikling, siger Lena. Der tages mængder af prøver for at finde forskellige parametre, ligheder og forskelle mellem psoriasis og gigt.

– På hvilket niveau er patienternes sygdomsaktivitet, hvordan ser behandlingen ud, når vi ud med vores retningslinjer og modtager patienterne pleje i forhold til dette? Der tages højde for hele livssituationen, siger Lena.

Studiet vil vare i mange år og omfatter op til 1.000 patienter. Gennem denne undersøgelse håber man at kunne bidrage til at besvare flere forskellige forskningsspørgsmål

Er der noget, du gerne vil fremhæve yderligere?

– Det skal være nemt for patienterne at have kontakt til plejen, og de skal have kontakt, når de føler, de har brug for det, siger Lena. Man skal føle, at man har støtte.

For at læse mere om undersøgelsen og deltage i de videnskabelige spørgsmål, klik her:

GÖTHA er en langtidsundersøgelse af patienter med … | F&U i Västra Götaland-regionen (researchweb.org)