Metojectpen® uppdateras

Nu lanserar vi nya Metojectpen® 50 mg/ml

Från februari 2024 kommer nuvarande penna att bytas ut till en ny med knapplös 2-stegsinjektion och med dubbelklick-funktion. Koncentration 50 mg/ml, injektionsvolym, doser, förpackningsstorlekar och priser, förblir oförändrat.

Ingen åtgärd krävs från förskrivare, patient eller apotekspersonal när pennan byts ut. De som idag har förskrivna recept på Metojectpen® kommer att kunna hämta ut sin medicin som vanligt och den nuvarande pennan kommer automatiskt att bytas ut mot den nya.

Under en övergångsperiod kommer båda pennorna att finnas tillgängliga samtidigt. Vilken penna patienten får beror på lagersituation och tillgänglighet. Efter övergångsperioden (ca 3 månader) är det endast nya Metojectpen® som kommer att levereras. All information relaterat till bytet av pennan hittar du genom att skanna (qr-kod).

Vänligen notera, att de nya pennorna kommer att ha andra varunummer än de nuvarande. Eftersom båda pennorna kommer att vara tillgängliga under en övergångsperiod, kommer både nya och nuvarande varunummer att säljas samtidigt.

Detta är som tidigare

  • Identisk medicin
  • Veckovis injektionsdag
  • Kort injektionstid på max 5 sekunder
  • Samma doser och färgkoder
  • Tillgänglig i 1-pack & 6-pack

Detta är nytt

  • Nya Metojectpen® är en 2-stegspenna och ingen knapp behöver tryckas ner för att starta injektionen.
  • Klickljud vid start och slut av injektionen.
  • Att göra ett hudveck vid injektionsstället är valfritt.